Шнола
Шнола 10х2,5 см
№BL20
Авторска шнола ръчно изработена от рог, седеф, сребро. Цена 96 лв
Шноли