Шнола
Шнола 10х2,5 см
№BL20
Авторска шнола ръчно изработена от рог, седеф, сребро. Цена 86 лв
Шноли