Шнола
Шнола 6х3.5 см. Шнолата е с полуобъл автомат.
№BL23
Авторска шнола ръчно изработена от рог, седеф, сребро и естествена речна перла. Цена 182 лв
Шноли